Serdar Ortaç’ın Bilinmeyen Aile Bağı! Dedesiyle Kimsenin Duymadığı Bir Ayrıntı Ortaya Çıktı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yusuf Ziya Ortaç ve Serdar Ortaç arasında pek bilinmeyen bir bağ ortaya çıktı.

Yusuf Ziya Ortaç, Türk edebiyatında Beş Hececiler olarak bilinen akımın önemli bir temsilcisi.

Faruk Nâfiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy ve Enis Behiç Koryürek’le birlikte Beş Hececiler’in içinde yer alan Yusuf Ziyâ Ortaç, Serdar Ortaç’ın dedesi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın büyükbabası olan Yusuf Ziya Ortaç, 1895 yılında doğdu.

Yusuf Ziya Ortaç’in ilk şiiri Kehkeşan dergisinde 1914 yılında yayımlandı. Ortaç’ın, Türk Milliyetçiliği’nin önemli isimlerinden Ziya Gökalp ile tanışması hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.

Akbaba dergisi, Yusuf Ziya Ortaç’ın adını geniş kitlelere duyurmasını sağlayan bir platform olmuştur. 1922 yılında Orhan Seyfi Orhon ile birlikte çıkardığı bu siyasi mizah dergisi, onun tanınmasını ve edebi etkisini arttırmıştır.

Yusuf Ziya Ortaç, siyasi kariyerinin ardından tekrar Akbaba’nın başına geçmiş ve dergiyi ölümüne kadar yönetmiştir. 1967 yılında vefat eden Ortaç, Türk edebiyatında ve mizah alanında önemli bir iz bırakmıştır.

Serdar Ortaç’ın büyükbabası olarak da bilinen Yusuf Ziya Ortaç, hem edebiyat hem de siyaset alanında Türk kültürüne önemli katkılarda bulunmuş bir isimdir.

ZİYA GÖKALP’LE TANIŞMASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Şiire lise yıllarında başlayan Yusuf Ziya Ortaç, ilk olarak Aruz veznini benimsese de bu tavrı daha sonra değişecektir. 1914 yılında ilk şiiri Kehkeşan dergisinde yayımlanır. Daha sonra Dr.Abdullah Cevdet Bey’le tanışır ve İçtihat dergisinde yazmaya başlar.

Ünlü filozof Rıza Tevfik Bey’le bir dönem komşu olan Yusuf Ziya Ortaç, bu sayede, Türk Milliyetçiliğinin kurucu isimlerinden Ziya Gökalp’le tanışır. Gökalp’le tanışması onun hayatında ve özellikle edebi anlayışında büyük bir değişikliğe yol açar: Artık aruz vezniyle değil hece ölçüsüyle yazacaktır.

AKBABA İLE TANINDI

Yusuf Ziya Ortaç, şiir ve mizahın dışında tiyatroyla da ilgilenir. Binnaz adlı üç perdeli trajedi 7 Nisan 1917’de Darülbedayi sahnelerinde oynanır. Eserin dikkat çeken özelliği ise heceyle yazılmasıdır. Ancak Yusuf Ziya Ortaç’ın esas ünü Akbaba dergisiyle birlikte gelecektir. 7 Aralık 1922’de Orhan Seyfi Orhon’la birlikte siyasi mizah dergisi Akbaba’yı çıkarır ve bu sayede geniş kitlelerce yakından tanınır.

SERDAR ORTAÇ’IN DEDESİ: YUSUF ZİYA ORTAÇ

Yusuf Ziya Ortaç dergiyi ölümüne kadar çıkarmaya devam eder. 1946-1954 arasında VIII. ve IX. Dönem Ordu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Ortaç, milletvekilliğinin ardından tekrar Akbaba’nın başına geçer. 11 Mart 1967’de ise ünlü yazar hayata gözlerini yumar. Yusuf Ziya Ortaç, aynı zamanda ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın dedesidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x